Privacy

U bent hier

Privacy beleid

Pics NV verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen

Pics NV doet er alles aan om uw privacy en uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Deze Privacyverklaring informeert u over onze privacy praktijken en de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt verzameld en hoe die informatie door ons wordt gebruikt. Deze verklaring is ook beschikbaar op onze webpagina.
 

Pics NV ondersteunt de rechten op privacy en gegevensbescherming evenals de naleving van nationale en internationale privacywetten.

In de wettelijke en ethische beginselen verplicht Pics zich tot geheimhouding van alle persoonlijke informatie en tot het strikt beperken van openbaarmaking in overeenstemming met lokale wetgeving.

PICS NV heeft deze Privacyverklaring opgesteld in het kader van de nieuwe GDPR-regels van 2018

Voor wie deze privacyverklaring van toepassing is

Pics NV is een lokaal bedrijf met personen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen. Deze privacyverklaring is van toepassing op websites, domeinen, services, applicaties en producten van Pics. Dit privacy beleid omvat alle PICS nv-(dochter)ondernemingen en -medewerkers.

Hoe verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Pics NV respecteert de privacy rechten en belangen van elk individu, elke werknemer, kandidaat of klant. Pics NV houden zich bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens aan de volgende principes:

 • Uw persoonlijke informatie eerlijk en rechtmatig te verwerken.
 • Verzamelen van uw persoonlijke informatie voor specifieke, legitieme doeleinden en niet verder verwerken op manieren die onverenigbaar zijn met die doeleinden.
 • Het verzamelen van uw persoonlijke informatie die relevant en niet excessief is voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en gebruikt. We kunnen informatie indien mogelijk en passend anoniem maken, afhankelijk van de aard van de gegevens en de risico's die gepaard gaan met het beoogde gebruik.
 • Uw persoonlijke informatie accuraat houden en waar nodig up-to-date houden. We zullen redelijke stappen ondernemen om gegevens die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren of te verwijderen.
 • Uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.
 • Verwerking van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de wettelijke rechten van het individu.
 • Passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen nemen om ongeoorloofde toegang, onwettige verwerking en ongeoorloofd of per ongeluk verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende wettelijke basis:
  • U hebt ondubbelzinnig uw toestemming gegeven; of

  • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract dat u bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract; of

  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan PICS Nv is onderworpen; of

  • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van het datasubject te beschermen; of

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van openbaar gezag dat berust bij de voor de verwerking verantwoordelijke of bij een derde aan wie de gegevens worden bekendgemaakt; of

  • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die worden nagestreefd door PICS NV of door de derde partij of partijen aan wie de gegevens worden bekendgemaakt, tenzij dergelijke belangen worden geschonden door de belangen voor fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene.

Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Onze belangrijkste doelen bij het verzamelen van informatie zijn om onze klanten een superieure service en een vlotte, efficiënte en persoonlijke ervaring te bieden tijdens het gebruik van de sites.

Als u bijvoorbeeld producten koopt of informatie op de sites opvraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om uw bestelling na te komen of de gevraagde informatie te verstrekken.
 

PICS NV kan persoonlijke informatie van u verzamelen om verschillende transacties te voltooien, zoals:

 • product- of serviceorders
 • informatieverzoeken
 • marketing- of ondersteuningsabonnementen
 • vacatures

Welke informatie wordt verzameld

Pics NV verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om u beter te dienen. Deze verzameling gebeurt met gepaste kennisgeving en toestemming, samen met de vereiste contacten met gegevensbeschermingsautoriteiten, indien van toepassing.
 

Persoonlijke informatie (of persoonlijke gegevens) betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('gegevenssubject'); een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.
 

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op persoonlijke informatie die anoniem wordt gemaakt of waarbij pseudoniemen worden gebruikt. Gegevens worden anoniem gemaakt als individuele personen niet langer identificeerbaar zijn. Het gebruik van pseudoniemen impliceert de vervanging van namen of andere identificatiemiddelen door substituten, zodat identificatie van individuele personen ofwel onmogelijk is of althans aanzienlijk bemoeilijkt wordt. Als anoniem gemaakte gegevens niet langer anoniem worden (d.w.z. individuele personen zijn opnieuw identificeerbaar), of als pseudoniemen worden gebruikt en de pseudoniemen identificatie van individuele personen mogelijk maken, dan is deze privacyverklaring opnieuw van toepassing.
 

Het is altijd aan u om persoonlijke informatie aan ons bekend te maken, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, behouden wij ons het recht voor om u niet als gebruiker te registreren of om u producten of diensten aan te bieden.
 

De soorten persoonlijke informatie die wij van u verzamelen, kunnen zijn:
uw naam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en verzendadres
klanttype, functie, inkoopautoriteit, inkooptijd en andere
IP-adres (zie hoofdstuk over cookies)

Hoe wij uw informatie gebruiken

We verzamelen en gebruiken informatie op een aantal manieren, waaronder het volgende:

 • Browsen en zoeken: we verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens wanneer u de sites bezoekt of op de links naar producten en services klikt. Wij verzamelen deze informatie om uw webgebruikerservaring voor uw volgende bezoeken te verbeteren (bijv. taalselectie), helpen de sites efficiënter te beheren, om brede demografische informatie te verzamelen, om het activiteitenniveau op de sites te controleren en om de effectiviteit van de sites te evalueren. onze reclame. (Zie hoofdstuk 1.8 over cookies)
 • Bestellen: wij verzamelen persoonlijke informatie wanneer u producten en diensten koopt. We verzamelen deze informatie om uw bestelling te bezorgen, om betalingen te ontvangen en om met u te communiceren over de status van uw bestelling.
 • Technische ondersteuning: we kunnen bepaalde informatie verzamelen wanneer u technische ondersteuning voor producten aanvraagt. Deze informatie is nodig om uw systemen te identificeren, de configuratie van de producten te begrijpen, uw vragen te diagnosticeren en oplossingen aan te dragen.
 • Nieuwsbrieven en promotionele e-mails: wij verzamelen persoonlijke informatie wanneer u ons vraagt ​​om nieuwsbrieven, promotionele e-mails en andere informatie te ontvangen. Wij gebruiken deze informatie om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  Contactinformatie: als u contact met ons opneemt, houden wij soms uw correspondentie of opmerkingen, inclusief persoonlijke informatie bij in een bestand dat specifiek voor u is. We gebruiken deze informatie om u een betere service te bieden als u opnieuw contact met ons opneemt.
  We kunnen uw gegevens gedurende een redelijke periode bewaren voor de hierboven uiteengezette doeleinden.
   
 • Hoe gebruiken we uw informatie voor marketing?
  We kunnen de informatie die we verzamelen gebruiken om u per brief, fax, telefoon en e-mail te informeren over promoties, nieuws en nieuwe producten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Door ons uw informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat u voor deze doeleinden benaderd wordt door deze methoden.
 • Als u geen marketinginformatie van ons wenst te ontvangen, geef dit dan aan op de vraag of op het registratie- of aanvraagformulier.

Wat doen we met uw persoonlijke gegevens

Als u ons of rechtstreeks of via een zakenpartner persoonlijke informatie verstrekt, zullen we:

 • Deze niet verkopen of verhuren aan derden,
 • Indien u zich hiervoor aanmeldt, kunnen wij uw contactinformatie gebruiken om u informatie te verstrekken waarvan wij denken dat u die moet kennen of die nuttig kan zijn, zoals (bijvoorbeeld) nieuws over onze diensten en producten en b.v. ook wijzigingen in de Servicevoorwaarden;
 • voorzorgsmaatregelen nemen om de informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging;
 • de informatie niet gebruiken of vrijgeven, behalve:
  • zo nodig om diensten of producten te leveren die u hebt besteld, zoals (bijvoorbeeld) door deze aan een koerier te leveren om de door u bestelde producten te leveren;
  • op andere manieren die worden beschreven in dit privacybeleid of waar u anderszins mee hebt ingestemd;

Jouw inhoud

Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken en de sites te gebruiken, stemt u in met het verwerken van uw persoonlijke gegevens en gevoelige persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden.

Als u ons informatie verstrekt over een andere persoon, bevestigt u dat zij u hebben aangesteld om voor hen op te treden, toestemming te geven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens, inclusief gevoelige persoonsgegevens, en dat u hen hebt geïnformeerd over onze identiteit en de doeleinden (zoals uiteengezet hierboven) waarvoor hun persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt.

U beschikt over een recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (b.v: kopie identiteitskaart) kunt u ons, de firma Pics NV, Middelmolenlaan 110, B-2100 in Deurne via een schriftelijke aanvraag of mail wm@pics.be mededeling verkrijgen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Een cookie is een stukje informatie in de vorm van een heel klein tekstbestand dat op de harde schijf van een internetgebruiker wordt geplaatst. Het wordt gegenereerd door een webpagina-server, die in feite de computer is die een website beheert.

De informatie die de cookie bevat, wordt door de server ingesteld en kan door die server worden gebruikt wanneer de gebruiker de site bezoekt. Een cookie kan worden beschouwd als de identiteitskaart van een internetgebruiker, die een website vertelt wanneer de gebruiker is teruggekeerd. (Bron: www.AboutCookies.org )

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content te personaliseren, om bijkomende functies te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.
Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
In ons privacy beleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.
Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website-informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Niet geclassificeerd

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Cookies op www.pics.be:

Cookie

Description

Duration

Type

has_js

This cookie is used to indicate whether the user's browser has enabled JavaScript.

 

Necessary

_ga

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randomly generated number to identify unique visitors.

2 years

Analytics

_gid

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form.

1 day

Analytics

_gat

This cookie is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the collection of data on high traffic sites.

1 minute

Performance

External Javascripts will still be able to set cookies.