Voorstudie

 

De kwaliteit van een project is voor een belangrijk deel afhankelijk van een degelijke analyse vooraf.
Alle technische onderdelen worden getoetst op kwaliteit en degelijkheid waarbij ervaring bij al vroegere projecten een waardevolle bron kan.

Onderlinge afstemming van de verschillende onderdelen bepalen voor een groot deel het succes van het project. Betrouwbare technologie wordt vervolgens geïntegreerd in het totaalconcept om het maximale resultaat te bereiken.

Voorstudie is bepalend voor de haalbarheid en is de basis in de verdere technische uitwerking van onze projecten.

Gebaseerd op de klantspecificaties en de projectbeschrijving worden hier al de nodige componenten voor de uitvoering van het project geëvalueerd en geselecteerd: van de meest eenvoudige kabel of schakelaar tot componenten zoals sensoren, omvormers, PLC's, besturingssoftware, enz.